December 23, 2019

יותר מדי מעניין אצלנו.   עוד אין לנו מ"מ לפרקליט המדינה אחרי שהמינוי הראשון של שר המשפטים, שעוכב בפועל (ואולי לא דה יורה) על ידי בית המשפט,  לא צלח בשל כך שעו"ד אורלי בן ארי נסוגה מהסכמתה למלא את התפקיד.   אבל אנחנו כבר יודעים שהיועץ...

October 28, 2018

Ruth Gavison's keynote lecture of the "Aftermath of the Second World War: A Global Jewish Perspective" conference on Tuesday, October 16, 2018 at the University of Toronto:

https://www.youtube.com/watch?v=xFaCLmE7cPU

צילום: רון פלד

צילום: בני שלביץ

אני נשאלת על זה בלי סוף.  מכל מיני כיוונים.  ומתחמקת.  אבל הגעתי למסקנה שכך לא נכון. אז זה ארוך למדיי.  ולא מוכרחים לקרוא.  לא הצלחתי לקצר.

כבר מזמן לא היה אצלי מתח כל כך גדול בין עמדות...

June 30, 2016

ב- 21 ביוני התקיים בירושלים טכס קריאת רחוב על שמו של חיים ה. כהן,  ליבק 1911 - ירושלים 2002.  

הנה הדברים שנשאתי בטכס. 

נכבדיי כולם,  בני משפחה,  חברים, 

אני שמחה להיות כאן היום כאשר ירושלים קוראת רחוב בשכונה חדשה ומתחדשת...

December 8, 2015

ב 8.12.15, נר שלישי של חנוכה,  התקבלתי רשמית כחברה באקדמיה הלאומית למדעים.  הנה ההרצאה שנשאתי שם:

 

אני שמחה להיות כאן היום, וּמודה לאלה שאפשרו את הצטרפותי לאקדמיה למדעים.  כמשפטנית. בֲּחטיבת מדעי הרוח. אמנם תמיד חשבתי  שמשפט הוא ל...

November 11, 2015

 דברים בטכס גילוי מצבה על קברו של מישה חשין 6.11.15

 

 

 מחר כבר יהיו שבעה שבועות. זה נראה כמו נצח אבל גם כמו הרף עין.   אני עדיין מתקשה לקבל.  לא רוצה לדבר עליך ולא אליך. רק עכשיו אני מבינה את ההתעקשות שלך לדבר לכבודו של שניאור ולא לזכ...

October 18, 2015

גם אני מצאתי את המחזה שהתנהל בבר אלנבי 40 מזעזע וחמור. אות מדאיג למצב התרבותי שלנו. מציאות שבה אישה צעירה ושתויה מאוד, שברור לכל כי אינה שולטת במעשיה ובהחלטותיה, מקיימת יחסי מין עם מספר גברים בזה אחר זה על הבר, תוך כדי קריאות עידוד מן...

October 11, 2015

גל האלימות המלווה את המדינה בשבועות האחרונים מזמין אותנו שוב לעמוד על עומק המחלוקות בתוכנו. הן לגבי הסיבות להתפרצות והן לגבי הדרך הנכונה להתמודד אתה.

 

מצד אחד ניצבים גדעון לוי ועמירה הס וחלק מחברי הכנסת הערביים. לדעתם יש כאן "חינגא של...

September 24, 2015

 

גל הירש כמשל – על מינויים בכירים במקומותינו

 

עכשיו כבר ברור שגל הירש לא יהיה מפכ"ל המשטרה. הוא לא יהיה מפכ"ל – על פני הדברים – לא בשל טענות ענייניות שנגעו לכשירותו  העקרונית של מפכ"ל מן החוץ, או לכשירותו של מי שהגיע בצה"ל "רק" לדרגת ת...

March 21, 2015

 

‏ב- 12 לאוגוסט 2013 ביקשה שרת המשפטים ציפי לבני מפרופסור רות גביזון "לנסח הצעה להסדר חוקתי העוסק באופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באופן המאזן ומשלב ערכים אלה, הן היהודי והן הדמוקרטי".  

 

הנחת היסוד היא כי על פני הדבר...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון