4 עמוד 1 2 3 

פתיחת מושב מסכם של כנס 20 שנה למהפכת זכויות האדם.

האם ישראל היא מדינת לאום נורמלית? (החל מדקה 21).

ועידת 'הארץ' לשלום: בין ישראל לפלסטין - פאנל בנושא המיעוט הערבי במדינת ישראל

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (קורס אבני פינה באונ' העברית).

חוצה ישראל: קובי מידן בראיון עם פרופ' גביזון - שיחה עם משפטנית בכירה עם אג'נדה.

דיון במכון ון ליר בירושלים: עיגון חוקתי של חזון המדינה?

נפגשים עם הקבלה - פרופ' גביזון והרב ד"ר מיכא לייטמן דנים בגישת מערכת החינוך

פרופ' גביזון נואמת בנושא: "רגשות והתנהגות ביחס לאחר, ייחוד כוחו של המשפט וגבולותיו".

אדם, חופש ומודעות - הרצאה במכון ון ליר

ציונות על הבר: הרצאה ושיחה בנושא חשיבותה של הציונות בימינו

האם ראוי שדעתו של היועץ המשפטי לממשלה תחייב את הממשלה?

החברה הישראלית: בין לכידות לגיוון

Pew ערב בנושא סקר מכון

פותחים שבוע במכון ון ליר: פרשת בהר-בחוקותי.

ראיון בתכנית חותם אישי עם דן מרגלית

הרצאה בטקס חלוקת פרס חשין למצוינות אקדמית במשפט

(2009)

4 עמוד 1 2 3