4 עמוד 1 2 3 

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית - השפעות על הביטחון הלאומי

פרופ' מרדכי קרמניצר מארח את פרופ' גביזון בערוץ הכנסת.

על גבולות המחאה - דיון עם הרב יעקב מדן לפני פינוי גוש קטיף במסגרת תכנית ההתנתקות

על השימושים השונים במונח "יהודית ודמוקרטית". פרופ' קרמניצר מארח את פרופ' גביזון בערוץ הכנסת

הגשת המלצות פרופ' רות גביזון לשרת המשפטים ציפי לבני - עיגון חוקתי של חזון המדינה.

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: הרצאת אורח בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי

הרצאה במכללה למדינאות: זכויות

  קבוצתיות בישראל ומחוץ לה

אצל לונדון את קירשנבאום- על החוברת שפרסמה "מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל"

מקבלים שבת עם דב אלבוים: פרשת ואתחנן