December 23, 2019

יותר מדי מעניין אצלנו.   עוד אין לנו מ"מ לפרקליט המדינה אחרי שהמינוי הראשון של שר המשפטים, שעוכב בפועל (ואולי לא דה יורה) על ידי בית המשפט,  לא צלח בשל כך שעו"ד אורלי בן ארי נסוגה מהסכמתה למלא את התפקיד.   אבל אנחנו כבר יודעים שהיועץ...

צילום: רון פלד

צילום: בני שלביץ

אני נשאלת על זה בלי סוף.  מכל מיני כיוונים.  ומתחמקת.  אבל הגעתי למסקנה שכך לא נכון. אז זה ארוך למדיי.  ולא מוכרחים לקרוא.  לא הצלחתי לקצר.

כבר מזמן לא היה אצלי מתח כל כך גדול בין עמדות...

December 8, 2015

ב 8.12.15, נר שלישי של חנוכה,  התקבלתי רשמית כחברה באקדמיה הלאומית למדעים.  הנה ההרצאה שנשאתי שם:

 

אני שמחה להיות כאן היום, וּמודה לאלה שאפשרו את הצטרפותי לאקדמיה למדעים.  כמשפטנית. בֲּחטיבת מדעי הרוח. אמנם תמיד חשבתי  שמשפט הוא ל...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון