October 18, 2015

גם אני מצאתי את המחזה שהתנהל בבר אלנבי 40 מזעזע וחמור. אות מדאיג למצב התרבותי שלנו. מציאות שבה אישה צעירה ושתויה מאוד, שברור לכל כי אינה שולטת במעשיה ובהחלטותיה, מקיימת יחסי מין עם מספר גברים בזה אחר זה על הבר, תוך כדי קריאות עידוד מן...

October 11, 2015

גל האלימות המלווה את המדינה בשבועות האחרונים מזמין אותנו שוב לעמוד על עומק המחלוקות בתוכנו. הן לגבי הסיבות להתפרצות והן לגבי הדרך הנכונה להתמודד אתה.

 

מצד אחד ניצבים גדעון לוי ועמירה הס וחלק מחברי הכנסת הערביים. לדעתם יש כאן "חינגא של...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון