September 24, 2015

 

גל הירש כמשל – על מינויים בכירים במקומותינו

 

עכשיו כבר ברור שגל הירש לא יהיה מפכ"ל המשטרה. הוא לא יהיה מפכ"ל – על פני הדברים – לא בשל טענות ענייניות שנגעו לכשירותו  העקרונית של מפכ"ל מן החוץ, או לכשירותו של מי שהגיע בצה"ל "רק" לדרגת ת...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון