March 21, 2015

 

‏ב- 12 לאוגוסט 2013 ביקשה שרת המשפטים ציפי לבני מפרופסור רות גביזון "לנסח הצעה להסדר חוקתי העוסק באופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באופן המאזן ומשלב ערכים אלה, הן היהודי והן הדמוקרטי".  

 

הנחת היסוד היא כי על פני הדבר...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון