October 11, 2015

גל האלימות המלווה את המדינה בשבועות האחרונים מזמין אותנו שוב לעמוד על עומק המחלוקות בתוכנו. הן לגבי הסיבות להתפרצות והן לגבי הדרך הנכונה להתמודד אתה.

 

מצד אחד ניצבים גדעון לוי ועמירה הס וחלק מחברי הכנסת הערביים. לדעתם יש כאן "חינגא של...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון