March 21, 2015

 

‏ב- 12 לאוגוסט 2013 ביקשה שרת המשפטים ציפי לבני מפרופסור רות גביזון "לנסח הצעה להסדר חוקתי העוסק באופיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באופן המאזן ומשלב ערכים אלה, הן היהודי והן הדמוקרטי".  

 

הנחת היסוד היא כי על פני הדבר...

June 2, 2014

קיים צורך בהסכם מסגרת חדש בין שומרי המצוות והחופשיים במדינת ישראל. בבסיס האמנה עומדת ההכרה בחשיבות של יצירת תשתית להסכמה בין חלקי החברה היהודית, תוך מציאת דרך מעשית משותפת וקיבועה בחוק. 

 

פרופ' גביזון והרב מדן שקדו במשך 3 שנים על חיבור...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון