© 2023 פרופ' רות גביזון

November 11, 2015

 דברים בטכס גילוי מצבה על קברו של מישה חשין 6.11.15

 

 

 מחר כבר יהיו שבעה שבועות. זה נראה כמו נצח אבל גם כמו הרף עין.   אני עדיין מתקשה לקבל.  לא רוצה לדבר עליך ולא אליך. רק עכשיו אני מבינה את ההתעקשות שלך לדבר לכבודו של שניאור ולא לזכ...

Please reload