© 2023 פרופ' רות גביזון

October 18, 2015

גם אני מצאתי את המחזה שהתנהל בבר אלנבי 40 מזעזע וחמור. אות מדאיג למצב התרבותי שלנו. מציאות שבה אישה צעירה ושתויה מאוד, שברור לכל כי אינה שולטת במעשיה ובהחלטותיה, מקיימת יחסי מין עם מספר גברים בזה אחר זה על הבר, תוך כדי קריאות עידוד מן...

June 1, 2014

מאמר זה מתאר את התזה המאתגרת בספרו של רוזנברג: חיוני לבחון בצורה ביקורתית ומפורטת את שאלת יכולתם של בתי המשפט לתרום לשינוי חברתי. בחינה ביקורתית כזו מגלה כי הן המודל המוגבל, הגורס כי אין לבית המשפט יכולת לשנות, והן המודל האקטיביסטי, ה...

Please reload