October 18, 2015

גם אני מצאתי את המחזה שהתנהל בבר אלנבי 40 מזעזע וחמור. אות מדאיג למצב התרבותי שלנו. מציאות שבה אישה צעירה ושתויה מאוד, שברור לכל כי אינה שולטת במעשיה ובהחלטותיה, מקיימת יחסי מין עם מספר גברים בזה אחר זה על הבר, תוך כדי קריאות עידוד מן...

June 3, 2014

במאמר מרתק טוען ד"ר אור בסוק כי כניסת ערוץ 2 לזירה התקשורתית בשנת 1993 היוותה סיבה מרכזית לכרסום בתדמית המיתית של בית המשפט העליון, שהקנתה למוסד את האמון ציבורי הגבוה לו זכה. לפי תדמית זו, בית המשפט העליון הינו גוף מומחה, נייטרלי וא-פ...

Please reload

© 2023 פרופ' רות גביזון