סערת ההפרדה המגדרית בעפולה
© 2023 פרופ' רות גביזון